Nieuws

Zorgverzekeraar

Veel zorgverzekeraars verstrekken een vergoeding voor de kosten van coaching en counseling, maar zijn hier wel steeds strikter in. Kijk daarom je eigen zorgpolis na of neem even contact op met je verzekeraar.

Persoonsgebonden budget
Het persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee je zelf begeleiding, verzorging en verpleging kunt inkopen die je nodig hebt. Je kunt een PGB krijgen voor zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en voor zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

PGB via de AWBZ
Sinds 1 januari 2009 gelden er nieuwe regels voor dit PGB. Dit is nu alleen bedoeld voor mensen met een matige tot zware beperking, die zonder begeleiding zouden moeten verblijven in een instelling of zouden verwaarlozen. Lichte begeleiding is dus niet langer verzekerd in de AWBZ.

PGB via de WMO
Deze is bestemd voor ouderen en mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking voor de verstrekking van huishoudelijke hulp. Maar ook voor hulpmiddelen zoals rolstoelen, vervoersvoorzieningen of woningaanpassingen.

Jantien Bosma