Nieuws

Tarieven

"Hieronder vindt u de tarieven die gelden voor 2019"


Particulieren

  • Intakegesprek      gratis
  • Vervolgsessies     75 euro per uur
  • Supervisie            75 euro per uur


Vergoeding

Refun staat geregistreerd en heeft een AGB-code. Hierdoor worden de sessies bij sommige zorgverzekeraars vergoed. Soms is ook een vergoeding mogelijk via sociale dienst of werkgever. Heb je een eigen bedrijf, dan zijn de sessies aftrekbaar, mits de hulpvraag werkgerelateerd is. Krijg je geen vergoeding, dan kunnen de sessies altijd nog als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden.


Beroepsvereniging

Refun is aangesloten bij  de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling (ABvC) en hanteert de algemene voorwaarden van deze vereniging. De beroepsvereniging stelt hoge eisen aan haar leden wat betreft opleiding, bijscholing, supervisie en intervisie om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Daarnaast is er een gedragscode en een klachtenreglement.


Annulering

Annuleren of verzetten van een afspraak kan per telefoon of per email en moet in ieder geval uiterlijk 24 uur voor het gesprek plaatsvinden. Bij annulering binnen de 24 uur, worden de kosten voor het gesprek geheel in rekening gebracht.


Bedrijven

U kunt contact opnemen voor een offerte op maat.

 

Refun staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 34343028

Jantien Bosma