Nieuws

Werkgever

Regelmatig zijn werkgevers bereid de kosten van hulpverlening (deels) te betalen. Zeker als het gaat om problemen die invloed hebben op de werkplek. Informeer eens bij de Arbo-dienst of bedrijfsarts van het bedrijf waar je werkzaam bent. Een aantal bedrijven vergoeden (een deel van) de kosten.

Bij ziekte kunnen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter de sessies vergoed worden. Deze heeft tot doel de instroom in de uitkering te beperken middels een goede begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers gedurende de eerste twee ziektejaren. In het plan van aanpak kan coaching als actie worden opgenomen.

Coaching wordt steeds vaker vergoed door de werkgever. Veel werkgevers redeneren daarbij dat een maand thuis zitten, of het niet goed functioneren van de werknemer, meer kost dan coaching.

Jantien Bosma