Nieuws

Sociale dienst

Via de Gemeentelijke Sociale Dienst is gedeeltelijke of volledige vergoeding voor psychosociale ondersteuning mogelijk, middels de Bijzondere Bijstand,  wanneer de kosten niet worden vergoed via een andere regeling of verzekering.

Voor Bijzondere Bijstand gelden een aantal criteria, waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding. De belangrijkste criteria zijn je inkomen en  eerdere hulpverleningservaringen.

Het netto inkomen per jaar mag niet meer zijn dan 1800 euro boven de bijstandsnorm. Hoe hoog die norm voor jou is hangt af van veel factoren, zoals woonlasten, alimentatie, spaargeld en het bezit van bijvoorbeeld een eigen huis.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding via een Bijzondere Bijstandsregeling moet je al eerder hulpverlening hebben gehad bij bijv. de GGZ (RIAGG), een psycholoog, een jeugdhulpverleningsinstelling of maatschappelijk werk.

Jantien Bosma