Nieuws

Counseling

Een obstakel verhindert de persoonlijke groei en maakt het lastig om in harmonie met jezelf en de mensen om je heen te leven. Als je een probleem op persoonlijk of emotioneel gebied hebt, kan Counseling helpen om beter met de situatie om te leren gaan of om een positieve verandering aan te brengen.
Ik werk met verschillende methodieken die bedoeld zijn om de creativiteit, de intuïtie, zelfexpressie, persoonlijk meesterschap en waarachtig handelen te prikkelen en te stimuleren. 
Uitgangspunt hierbij is om op verschillende manieren naar het leven te kijken, zodat er meer kwaliteit, inhoud, inspiratie en  levensvreugde ontstaat. 
Gesprekken kunnen bij mij ondersteund worden met kunstzinnige uitingen, zoals schilderen en drama. Hierbij kijk ik altijd naar persoonlijke wensen en mogelijkheden. Uiting in kunst kan een prachtige aanvulling zijn om problemen zichtbaar te maken.

Ook kinderen, jongeren en volwassenen die zich mondeling minder vaardig voelen, bied ik op deze manier een andere uitingsvorm.

Intake counseling
Ik start met een intakegesprek om de doelstellingen en de knelpunten te bespreken en te lokaliseren. Afhankelijk van jouw wensen stellen we een individueel traject samen, en bespreken we de benadering die jij als prettig ervaart. Thuisopdrachten versnellen het proces.

Counseling werkt diepgaand en heeft vervolgafspraken, twee of drie wekelijks.

De gesprekken duren 1 uur. Ondersteund met schilderen en drama zal de sessie anderhalf uur duren.

Jantien Bosma