Nieuws

Coaching

Door het stellen van wezenlijke vragen, kan het inzicht geboren worden. Coaching helpt om vanuit verschillende perspectieven naar een vraag of probleem te kijken. Coaching helpt je nieuwe gezichtspunten te ontdekken en in te zetten, zodat je kunt zijn wie je werkelijk bent. Je komt in een stroom van mogelijkheden.

Coaching bij mij betekent ondersteuning bij het vaststellen en bereiken van je levensdoelen. Coaching is een hulpmiddel om mogelijkheden te zien en nieuwe vaardigheden aan te leren waardoor je je bestemming kunt vinden. Naast gesprekken en dialogen kan Coaching ondersteund worden door schilderen en drama. Hierbij kijk ik altijd naar persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Intake Coaching
Tijdens dit kennismakingsgesprek worden de doelstellingen of knelpunten besproken en gelokaliseerd. Afhankelijk van jouw wensen stellen wij een individueel traject samen en bespreken we de benadering die jij als prettig ervaart. De sessies zullen ongeveer een uur duren en vinden tweewekelijks plaats. Naar gelang de duur ven het traject zal er meer ruimte tussen de afspraken zijn. Thuisopdrachten versnellen het proces.

Bedrijfscoaching
Altijd wordt gekeken naar begeleiding op maat. Coaching kan voor werknemers individueel maar ook in de vorm van teamcaching en teambegeleiding. 
Werkvormen kunnen zijn:

  • Bedrijfsopstelling/organisatieopstelling
  • Creatiespiraal
  • Drama

Ook persoonlijke begeleiding van werknemers is mogelijk!

Jantien Bosma